Translate

Varme

På grunn av et ønske om et mer kontrollert inneklima i drivhuset er det lagt inn strøm. På denne måten kan man regulere varmebehovet kontrollert med termostat. 

VARMEREGULERING


VARMEMATTE
For å oppnå en mer tilrettelagt temperatur på frø og spirer har vi investert i en termostatstyrt varmematte. Denne fungerer slik at den kan innstilles på to typer temperaturer. Den er selvregulerende og justerer temperaturen etter den innstillingen som er ønskelig. Dette er spesielt viktig når man skal få frø som trenger ulike temperaturer til å spire. Noen trenger 20 varmegrader for å spire, andre trenger lavere temperatur. Alt avhenger av hvilke planter man ønsker å drive frem. Det man skal huske på er at når frøene har spiret skal de flyttes til et kaldere miljø. Her må man bare tilegne seg kunnskap om de enkelte plantene og deres behov for vekstmiljø.


VARMEVIFTE
Drivhuset er i utgangspunktet et kalddrivhus som vi har valgt å isolere(mer om isoleringen i tema Isolering)kommer. For å få en jevn temperatur har vi sett oss nødt til å bruke en vifteovn. Denne sprer varmen i luften og slår seg av ved oppnådd temperatur. I ekstra kalde perioder kan man risikere at luften inne blir litt tørr. Da må man fukte plantene litt oftere. I tillegg må man være klar over helsefaren med vann og strøm, slik at man ikke får strøm i seg. Dette drivhuset er bygd med grunnmur og full drenering rundt. Den eneste fuktigheten som er innendørs er det vannet som blir tilført kontrollert.


GRUNNVARME
Skal man drive vinterstid, er det er god idè å investere i grunnoppvarming. De som bygger nye hus kan allerede fra starten tenke på å etablere drivhuset slik at de kan nyttegjøre seg av grunnvarme fra eksempelvis jordvarme. Ellers er alternativet å kunne integrere solcellepaneler, eller liggende/ stående vindmøller i tak/vegg/ bakke-konstruksjoner.

Hvis man ikke har muligheten til å bruke moderne teknologi på sitt drivhus, er det miljøvennlig å bruke en selvregulerende varmekabel som kan styres med en termostat. Strøm i Norge er miljøvennlig så lenge dette hentes fra en fornybar ressurs. Det meste av strøm som produseres kommer fra vannkraft. Her må man gjøre sine egne kalkulasjoner på lønnsomhet, kontra om maten man dyrker skal importeres og transporteres, istedet for å dyrkes lokalt.

Hvis man setter seg inn i hva miljøregnskapet handler om, og sammenligner dette med helsevern og bedring av luftkvalitet, kan en kostnad i nåtid, bli en besparelse i fremtiden.

LUFTING
Med oppvarming kommer også utfordringen på riktig luftfuktighet. Hvis drivhuset blir for tett og det blir for høy luftfuktighet, ser man oppblomstring av grønske i potter og drivbrett. Dette fører til at plantene ikke får nok luft rundt røttene og kan kveles. Det er viktig å ha god kontroll. Derfor kan det være en god idè å sette opp hydrometer, samt en automatisk lufteluke som kan regulere sirkulasjonen i luften. Nå bruker vi en vifte som sirkulerer luften, og denne kan også stå på uten varme. På denne måten kan man hjelpe den fuktige luften raskere ut av drivhuset.


Trådløs måling av temperatur.
TEMPERATUR
Det er viktig å holde en god oversikt over temperatur variasjonene som virker inn på frø, spirer og planteveksten. I de ulike vekstfasene er det ulike behov for temperaturer. I et kalddrivhus er det store utfordringer med å holde et stabilt klima, når ytre forhold virker inn.

Vi har en trådløs temperaturmåler som kan avleses inne. Dette er viktig da man ikke er nede i drivhuset hver dag. På denne måten kan man fange opp om det er andre behov; eksempelvis mekanisk temperatur regulering(som å lufte), eller øke temperaturen med ytterligere oppvarming.

Temperaturen blir loggført på morgenen, og tanken er å få en årlig oversikt opp mot vérdata for hver sesong. På denne måten kan man på sikt, ihvertfall, prøve å planlegge oppstart av sesongen. Hvilke perioder som er kritiske for tilsyn og igangsette nødvendige forebyggende tiltak.TABELL TEMPERATUR OVERSIKT
KommerIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar